W Abbreviation Y Print Close

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 Abbreviation  Signification  Language  Link
X dix fr
XC quatre-vingt-dix fr
XI onze fr
XII douze fr
XIII treize fr
XIV quatorze fr
XIX dix-neuf fr
XL Extra Large en
XL Extra Large fr
XL quarante fr
XML Extensible Markup Language en
XV quinze fr
XVI seize fr
XVII dix-sept fr
XVIII dix-huit fr
XX vingt fr
XXL Extra Extra Large en
XXL Extra Extra Large fr
XXX trente fr

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z